• 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 000

آتلیه

بادکنک آرایی

کیک تولد

گالری لوازم پارتی

عینک تولدی

 • یک
 • دو
 • سه
 • چهار
 • پنج
 • شش
 • هفت
 • هشت
 • نه
 • ده
 • یازده
 • دوازده
 • سیزده
 • چهارده
 • پانزده
 • شانزده
 • vv
 • یک

 • دو

 • سه

 • چهار

مراسم بالماسکه

بالماسكه (به فرانسوی balmasque) نوعی مراسم جشن است كه در آن مدعوین با لباس مبدل و نقاب شركت می‌كنند. از ویژگی‌های جشن بالماسكه شناخته‌نشدن افراد شركت‌كننده در آن است. اولین میهمانی بالماسكه در ۲۸ژانویه سال ۱۳۹۳در میمانی عروسی چارلز ششم فرانسه بود كه در آن شاه و پنج نفر از درباریانش با لباس‌های مردان جنگی شركت داشتند و به دلیل نزدیك‌شدن زیاد به آتش در هنگام رقص همگی آتش گرفتند كه بعدها این میهمانی به میهمانی رقص آتشین معروف شد. میهمانی‌های بالماسكه در قرون هفدهم و هجدهم در كل اروپا رواج یافت. داستان «نقاب سرخ مرگ» ادگار آلن‌پو بر اساس میهمانی بالماسكه‌ای نوشته شده كه در آن شخصیت اصلی به شكلی ملبس است كه در حقیقت نمایانگر شخصیت اصلی او است.مراسم بالماسکه در انجمن های مخفی از قبیل فراماسونری و دیر صهیون جایگاه خاصی دارد چرا که در بالماسکه ی گروه های مخفی از روابط جنسی استفاده میشود .

به عقیده انها رابطه ی جنسی راهی به سوی متعالی تر شدن است . در طی مراسم معمولا استاد اعظم با لباسی متفاوت از بقیه(معمولا افراد حاضر لباسی یک دست میپوشند) در وسط با شخصی مشغول به رابطه ی جنسی میشود و سپس اطرافیان که به صورت حلقه وار اطراف هستن لباس های خود را در اورده و مشغل به رابطه ی جنسی میشوند ...شرکت کنندگان در طول مراسم حق ندارند نقاب را از روی چهره بردارند و تنها چیزی که در مراسم حاکم است چیزی جز یک غریزه ی حیوانی نیست .

مراسم بالماسکه معمولا در گروه های مخفی و یا خاندان های فوقالعاده قدرتمند جهانی برگزار میشود .بالماسکه ای که در بین عوام رایج است در واقع اصلا بالماسکه نیست چرا که میهمانان میتوانند نقاب از چهره خود در میهمانی بردارند و نیازی به روابط جنسی نیست در صورتی که ذات بالماسکه به ناشناخته ماندن و ایجاد رابطه ی جنسی است !!!

کلاه پارتی

 • یک
 • دو
 • سه

بلک لایت

 • یک
 • دو
 • سه
 • چهار
 • پنج
 • شش
 • هفت
magic